Επικοινωνία

E-mail:
info@buildingcare.com.cy
sales@buildingcare.com.cy

Τηλέφωνα Επικοινωνίας
22760960
22760963
22760961

FAX
22760963

Επείγουσα Γραμμή Επικοινωνίας
99481025