Επικοινωνία

E-mail:
d.m.buildingcare@cytanet.com.cy

Τηλέφωνα Επικοινωνίας
22760960
22760963
22760961

Επείγουσα Γραμμή Επικοινωνίας
99481025