Θέλω Προσφορά


  Τι περιέχει στην Προσφορά;
  • Υπολογισμός & Είσπραξη Κοινοχρήστων
  • Πληρωμή όλων των κοινόχρηστων υποχρεώσεων
  • Ετοιμασία καταστάσεων εσόδων & εξόδων
  • Κράτηση πρακτικών γενικών συνελεύσεων
  • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Λήψη Προσφορών για υπηρεσίες συντήρησης του κτηρίου
  • Διαμεσολάβηση
  • Ασφάλεια Πολυκατοικίας
  • Μελέτη για μείωση εξόδων της πολυκατοικίας και κοινοχρήστων

  Αναλυτικά οι υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων

  Υπολογισμός & Είσπραξη Κοινοχρήστων

  • Μηνιαία έκδοση κοινοχρήστων και ηλεκτρονική αποστολή
  • Δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής

  Πληρωμή όλων των κοινόχρηστων υποχρεώσεων ( ρεύμα, νερό,ανεκλυστήρας, κ.α)

  Οι πληρωμές των λογαριασμών διενεργούνται από την εταιρεία μας έναντι απόδειξης για όλες τις υποχρεώσεις της πολυκατοικίας.

  Κράτηση πρακτικών γενικών συνελεύσεων

  Κατά την διάρκεια των συνελεύσεων παρευρίσκεται εκπρόσωπος της εταιρείας μας όπου γίνεται  καταγραφή των πρακτικών και ακολούθως αποστολή τους σε όλους τους ιδιοκτήτες.

  Ετοιμασία καταστάσεων εσόδων & εξόδων

  Αποστολή τριμηνιαίας οικονομικής κατάστασης του κτιρίου σε όλους τους ιδιοκτήτες.

  Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες

  Κατά την διάρκεια των συνελεύσεων παρευρίσκεται εκπρόσωπος της εταιρείας μας όπου γίνεται  καταγραφή των πρακτικών και ακολούθως αποστολή τους σε όλους τους ιδιοκτήτες.

  Λήψη Προσφορών για υπηρεσίες συντήρησης του κτηρίου

  Όταν απαιτείται, λαμβάνονται και αξιολογούνται προσφορές για θέματα που
  αφορούν την συντήρηση του κτιρίου και προκύπτουν κατά την διάρκεια της συνεργασίας μας.

  Διαμεσολάβηση

  Επικοινωνία/διαμεσολάβηση με τους διάφορους εργολάβους, υπεργολάβους, εγκαταστάτες με σκοπό την συζήτηση/επίλυση τυχόν ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν.

  Ασφάλεια Πολυκατοικίας

  Αναλαμβάνουμε την ζήτηση προσφορών από διαφόρες ασφαλιστικές εταιρείες για την ασφάλιση της πολυκατοικίας σας (αστικής ευθύνης και γενικής εμπορικών κινδύνων) όπως προνοείται από την νομοθεσία.

  Μελέτη για μείωση εξόδων της πολυκατοικίας και κοινοχρήστων

  Αναλαμβάνουμε την μελέτη για μείωση των εξόδων της πολυκατοικίας (μηνιαίο ποσό συντήρησης ανελκυστήρα, κόστος ασφάλισης, μείωση κόστους ηλεκτρισμού κ.α).

  ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

  24ΩΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  Επιπλέον Υπηρεσίες

  Σύσταση Διαχειριστικής Επιτροπής όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία

  Δημιουργία Τραπεζικού λογαριασμού της Πολυκατοικίας στο όνομα της Διαχειριστικής Επιτροπής

  Διεκδίκηση παλαιών και καθυστερημένων οφειλών από ένοικους βάση τον περί ακίνητης ιδιοκτησίας νόμο

  Παράδοση και παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης (Έλεγχος των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης , προμήθεια και καταγραφή μονάδων των μετρητών)

  Νομική υποστήριξη από έμπειρο δικηγόρο σε θέματα ακίνητης περιουσίας

  ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

  ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

   

  Η υπηρεσία αυτή , έχει σκοπό την άμεση επίλυση τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων που παρουσιάζονται από καιρού εις καιρόν στο κτίριο σας.

  Οι τεχνικοί συνεργάτες που χρησιμοποιούμε είναι επαγγελματίες στον χώρο τους (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κτλ) και πολύ προσεκτικά επιλεγμένοι για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας.

  Η τεχνική επίβλεψη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων

  • Έλεγχο εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού (λάμπες, φωτοκύτταρα, φωτεινές σημάνσεις εξόδων κινδύνου, timers κτλ,).
  • Εσωτερικό και περιμετρικό έλεγχο για εντοπισμό τυχόν ρωγμών, υγρασιών, ή άλλων ζημιών στο κτίριο.
  • Εντοπισμός τυχόν διαρροών στην κοινόχρηστη υδραυλική εγκατάσταση (ντεπόζιτα νερού, πιεστικά συστήματα, βρύσες, αντλίες εξαγωγής νερού κτλ.)
  • Επιθεώρηση μόνωσης ταράτσας και υδρορροών.
  • Έλεγχος διαφόρων ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συστημάτων (timers αυτόματου ποτίσματος νερού, πρίζες, ηλεκτρικές κλειδαριές θυρών κτλ.)
  • Έλεγχος πυροσβεστήρων.
  • Έλεγχος και καθαρισμός των ντεπόζιτων νερού
  • Συντήρηση καυστήρα πετρελαίου
  • Απολύμανση για έντομα και τρωκτικά
  • Καθαρισμός αποχέτευσης
  • Οικοδομικές εργασίες
  • Επισκευή πόρτας εισόδου, σούστας επαναφοράς και κλειδαριών
  • Επισκευή θυροτηλεφώνων και Θυροτηλεοράσεων

  Κάποια από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας

  • Υδραυλικοί
  • Ελαιοχρωματιστές
  • Ηλεκτρολόγοι
  • Συντήρηση μόνωσης ταρατσών
  • Οικοδόμοι
  • Κηπουροί
  • Καθαρισμοί αποχετεύσεων
  • Τεχνικοί κεντρικής θέρμανσης