Μαρία Δημητρίου

Διευθύνων σύμβουλος
Βs Business Management Msc in Finance and Financial Information systems

Γεωργία Θεοδώρου

Controller of Accounts
Bachelor’s Degree in Business Administration

Λένα Γεωργίου

Supervisor of accounting department Graduated of American Academy school

Γιώτα Μπαχλαβά

Sales executive and
supervisor of cleaning teams

Αντρέας Δημητρίου

Director of Technical Department

Ομάδα συνεργείου καθαριότητας